Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Zamontowanie lustra drogowego komunikacyjnego przy ulicy Sienkiewicza

Numer: 48, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Burmistrz Leśnej
data wpływu: 2020-04-21, data przekazania: 2020-04-22

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Robert Czeczot radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Burmistrz Leśnej

Wydział merytoryczny: Referat Inwestycji i Zamówień Publicznych, data odpowiedzi: 2020-04-27