Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Działania pomocowe na rzecz przedsiębiorców w związku z pandemią.

Numer: 50, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Burmistrz Leśnej
data wpływu: 2020-04-23, data przekazania: 2020-04-24

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Anna Irena Hałas radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Burmistrz Leśnej

Wydział merytoryczny: Referat Finansowy, data odpowiedzi: 2020-04-28