Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Naprawa nawierzchni placu przy budynkach ul. Sienkiewicza 17-18

Numer: 60, rodzaj: zapytanie

Skierowane do: Burmistrz Leśnej
data wpływu: 2020-07-24, data przekazania: 2020-07-24

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Robert Czeczot radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Burmistrz Leśnej

Wydział merytoryczny: Referat Inwestycji i Zamówień Publicznych, data odpowiedzi: 2020-07-28