Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Koncepcja zagospodarowania szlaków turystycznych w Gminie Leśna

Numer: 61, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Burmistrz Leśnej
data wpływu: 2020-07-27, data przekazania: 2020-07-27

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Małgorzata Anna Borysiewicz przewodniczący

Odpowiedź

Odpowiadający: Burmistrz Leśnej

Wydział merytoryczny: Referat Społeczny, data odpowiedzi: 2020-07-30