Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Wycinka 2 szt. suchych drzew znajdujących się w pasie drogowym drogi gminnej w granicach działki ewidencyjnej nr 61, obr. Kościelniki Średnie.

Numer: 65, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Burmistrz Leśnej
data wpływu: 2020-09-29, data przekazania: 2020-09-29

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Piotr Kazimierz Suśniak radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Burmistrz Leśnej

Wydział merytoryczny: Referat Rozwoju i Ochrony Środowiska, data odpowiedzi: 2020-10-05