Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Modernizacja sieci kanalizacyjno-wodociągowej oraz odwodnienie drogi gminnej przy budynku Baworowo 18

Numer: 7, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Burmistrz Leśnej
data wpływu: 2019-02-26

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Wioletta Danuta Sztuba radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Burmistrz Leśnej

Wydział merytoryczny: Referat Inwestycji i Zamówień Publicznych, data odpowiedzi: 2019-03-11