Logo BIP
Herb
Profile Radnych, komisje, interpelacje. Kalendarz posiedzeń.
System Rada dla Mieszkańców - Gmina Leśna

Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych.

Zabezpieczenia budynków uzyteczności publicznej nalezących do Gminy Leśna w opał w okresie grzewczym 2022/2023.

Numer: 78, rodzaj: zapytanie

Skierowane do: Burmistrz Leśnej
data wpływu: 2022-08-11, data przekazania: 2022-08-12

Panie Burmistrzu, od dłuższego czasu słyszymy o problemach związanych z zakupem i ceną węgla na naszym rynku. Od ostatniego sezonu grzewczego ceny węgla poszybowały w górę w zastraszającym tempie, prócz tego występuje ogromny problem z dostępem do tego paliwa. W związku z tym:

Pytania:

1.         Jakie kroki podjął Pan Burmistrz odnośnie zabezpieczenia w/w budynków na okres grzewczy 2022/2023?

2.         Czy i kiedy odbyły się spotkania z zarządzającymi w/w budynkami, jakich dokonano ustaleń?

3.         Czy problem z zakupem węgla został poruszony na spotkaniach ze Starostą?

4.         Czy w budżecie gminy zostały zabezpieczone środki na ten cel?

Treść interpelacji dostępna w załączniku do pobrania

Interpelujący

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Anna Irena Hałas radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Burmistrz Leśnej

Wydział merytoryczny: Oświata, data odpowiedzi: 2022-08-24

W odpowiedzi na zapytania złożone w dniu 11 sierpnia 2022 r. w sprawie zabezpieczenia budynków użyteczności publicznej należących do Gminy Leśna w opał w okresie grzewczym 2022/2023, informuję, że:

 

Ad. 1 i 2 Zakup opału należy do zadań i kompetencji dyrektorów jednostek organizacyjnych. Zgodnie z Zarządzeniami Burmistrza dotyczącymi udzielania pełnomocnictwa dyrektorom jednostek jednym z zadań dyrektorów jest zapewnienie

prawidłowego funkcjonowania placówki oraz gospodarowanie mieniem placówki.

Z informacji uzyskanych od dyrektorów jednostek organizacyjnych, wynika, iż zakupili oni kilka ton węgla w cenie od 3070 zł do 3500 zł za tonę. Zakupiony węgiel starczy na kilka miesięcy funkcjonowania placówek. Miejsko-Gminne Przedszkole zakupiło 11 ton peletu, który będzie dostarczany sukcesywnie do placówki do stycznia 2023.

 

Ad.3 Problem z zakupem węgla nie został poruszony na spotkaniach ze starostą. W dniu 11 sierpnia problem z dostępnością opału został zgłoszony przez Burmistrza Leśnej do tematyki konwentu Burmistrzów regionu jeleniogórskiego. Burmistrz Leśnej wystąpił z wnioskiem o spotkanie w czasie konwentu z pracownikami Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego. Konwent odbędzie się we wrześniu.

 

Ad.4 Dyrektorzy odpowiadają za budżet danej jednostki. W razie potrzeby składają wniosek o zmianę w planie lub zwiększenie środków. Dotychczas tylko jeden dyrektor

zgłosił chęć zabezpieczenia środków na zakup węgla. Na początku września planowane jest spotkanie z dyrektorami jednostek z terenu Gminy Leśna, na którym min. zostanie poruszony temat zakupu opału.

 

Treść odpowiedzi dostępna w załączniku do pobrania