Komisja Budżetu i Finansów

Zakres działania i skład komisji.

Komisja Budżetu i Finansów

Rodzaj: komisja stała

Data powołania: 2018-11-23 uchwałą nr Uchwała Nr I/3/2018

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Wioletta Wanda Kalińska członek
Łukasz Kopka 0przewodniczący
Czesław Józef Oskierko członek
Walter Ryszard Straszak członek
Wioletta Danuta Sztuba 1 wiceprzewodniczący